Jurnal Tentang Akhlak Terpuji Dan Tercela

Price 2019 - Jurnal Tentang Akhlak Terpuji Dan Tercela, Pengertian tasawwuf - islamgrid, Bab 1pengertian ilmu tasawwuf : ilmu tasauf ialah ilmu yang menyuluh perjalanan seseorang mukmin di dalam membersihkan hati dengan sifat-sifat mahmudah atau sifat-sifat yang mulia dan menghindari atau menjauhkan diri daripada sifat-sifat mazmumah iaitu yang keji dan tercela ..