Ustav Kantona Sarajevo

Price 2019 - Ustav Kantona Sarajevo, Ustav federacije bosne i hercegovine - skupstinabd.ba, Ustav federacije bosne i hercegovine na osnovu clana ix, (1) i (3) ustava federacije bosne i hercegovine ustavotvorna skupstina federacije bosne i hercegovine, na sjednici. Web stranica vlade tk, Zadovoljstvo dobrom saradnjom vladinog i civilnog sektora premijer tuzlanskog kantona primio je danas eksperta za upravljanje programima za bosnu i hercegovinu italijanske .. Kanton 10 - wikipedia, Kanton br. 10, kolokvijalno poznat i pod imenom livanjski kanton (skraćeno: lk), jest jedan od deset kantona federacije bosne i hercegovine, bosna i hercegovina.sastoji se od grada livna i još pet općina. kanton 10 na sjeveru graniči sa unsko-sanskim kantonom, na sjeveroistoku sa republikom srpskom, na istoku sa srednjobosanskim kantonom, na jugoistoku sa hercegovačko-neretvanskim ..